U bent hier

Nieuwe maatregelen juni 20

Nieuwe maatregelen juni 20

Ter attentie van de

voorzitters, secretarissen en afgevaardigden

 van onze aangesloten verenigingen

Een nieuwe situatie

Nu de Overheid woensdag nieuwe beslissingen aankondigde en we onze gidsactiviteiten kunnen hervatten, stelt iedereen zich (opnieuw) de vraag ‘Wat mag nu eigenlijk en wat mag niet?’.  Kunnen we gewoon vanaf maandag 8 juni onze gidsactiviteiten als naar aloude gewoonte weer opnemen?

 

Waar vind ik als vereniging, als gids (actuele) informatie om gidsactiviteiten uit te voeren?

Het is duidelijk dat op diverse sites heel wat informatie te vinden is, zij het dan soms tegenstrijdige informatie.  Zeker is in elk geval dat er allicht nog verfijning van de maatregelen komt.

Daarom raden we onze organisaties en gidsen aan bij de planning van gidsactiviteiten zeker de site van Toerisme Vlaanderen in het oog te houden.  Die site wordt (soms) meermaals per dag aangepast. 

In bijlage (zie verder) de laatste aanpassingen van woensdag, donderdag en vandaag.  Verder volgen kan via

https://www.toerismevlaanderen.be/nieuws/veelgestelde-vragen-en-antwoorden-toeristische-sector-coronavirus#gids-reisleider

Ga ook door naar de (sector)protocollen die op de site van Toerisme Vlaanderen staan.  Interessante literatuur, soms wel gedateerd!

Noot: Samen met jullie stellen we vast dat er nog tegenstellingen zijn tussen enerzijds de protocoltekst en de begeleidende tekst.  Belangrijk is dus dat er te lezen valt dat er nog aanpassingen komen.  Zo is het bv. onduidelijk hoeveel personen een groep mag bevatten én of een mondmasker voor de gids en de deelnemers al dan niet verplicht is dan wel aanbevolen.

Daarnaast is het zeker noodzakelijk om de richtlijnen van je streek of stad in het oog te houden.  De plaatselijke autoriteiten kunnen bijkomende richtlijnen al dan niet verplicht maken. 

 

Hoe zit het met de verzekering van de gids?

Een aangesloten vereniging bezorgde ons -terecht- volgende vragen. 

1. Kan de gids burgerlijk of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld als er toch iets misloopt ?

2. Zijn we in voorkomend geval hiervoor verzekerd ?

3. Wat als de klant in deze (bv. als er een verplichting is om een mondmasker te dragen, deze verplichting niet wil volgen) niet wil meewerken ? Wij hebben geen enkele wettelijke bevoegdheid.

 

Verantwoordelijke verzekeringen (Dirk Elsen, FTG penningmeester) heeft deze vragen aan onze verzekeringsmaatschappij Ethias voorgelegd.

We kregen volgende reactie.

 

Van: Ann Tielens
Date: vr 5 jun. 2020 om 10:37
Subject: Betreft: FW: Burgerlijke respectievelijk strafrechtelijke aansprakelijkheid toeristische rondleidingen

 

Geachte heer,

Wij komen terug op uw vragen.

Met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van uw vzw, de aangesloten gidsengroeperingen en de aangesloten gidsen, aangaande de herstart van de gidsactiviteiten, willen wij uw aandacht vestigen op volgende aspecten:

 • de bewijslast inzake de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde ligt bij het slachtoffer;
 • de activiteit (gidsing) moet worden georganiseerd in overeenstemming met de maatregelen, richtlijnen en/of adviezen van de bevoegde overheid;
 • de activiteit dient met de nodige zorgvuldigheidsplicht te worden ingericht, in het bijzonder om de kans op een besmetting te minimaliseren, gelet op de algemene kennis van de gevaren van COVID-19 en de hoge besmettingsgraad.

Het is te allen tijde cruciaal dat de aangesloten gidsengroeperingen en de aangesloten gidsen als een goede huisvader handelen en de door de overheid opgelegde verplichtingen toepassen en alle mogelijke inspanningen leveren om de aanbevelingen na te leven.  We gaan er dan ook van uit dat deelnemers vooraf uitvoering worden ingelicht over de genomen veiligheidsmaatregelen en de omstandigheden waarin de gidsing zal plaatsvinden.  Best gebeurt deze communicatie schriftelijk d.w.z. niet enkel mondeling.

 

In het kader van de waarborg lichamelijke ongevallen wordt het oplopen van een infectieziekte zoals COVID-19 op zich niet als een lichamelijk ongeval beschouwd. De waarborg lichamelijke ongevallen is dus niet van toepassing.

 

Dus, bij de heropstart van de gidsactiviteiten verzoeken wij de gidsengroeperingen en gidsen de bepalingen van de federale regering nauwlettend te volgen teneinde de best mogelijk bescherming voor de bezoekers/deelnemers te garanderen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Ann Tielens
Underwriter Liability North

Ethias Verzekering

 

Samengevat

 1. Bij het opstarten van onze gidsactiviteiten is het belangrijk dat we nauwgezet de richtlijnen van de overheid (federaal en gemeentelijk) volgen.
 2. Een vereniging kan eventueel bijkomende maatregelen aan de groepen opleggen.  Een vereniging kan dus bv. het dragen van een mondmasker tijdens een rondleiding eisen.  Zowel bij de gids als bij de deelnemers. 
 3. Kunnen we van onze groepen/klanten eisen dat zij de wettelijk opgelegde richtlijnen volgen.  Ja, dat kan, maar zoiets kan beter vooraf in een document worden vastgelegd en door de verschillende partijen worden ondertekend. 

Let op: de gids moet er zich ook aan houden.  Stel bv. dat de gids het door de vereniging verplichte mondmasker afneemt en zonder gidst … een deelnemer filmt dit met de gsm …, dan sta je natuurlijk zwak tegenover de groep die zoiets in een schadeclaim zou verwerken.

 

We wensen je alvast veel succes bij het opstarten van een gidsenseizoen ‘nieuwe stijl’. Mocht je vragen hebben, we horen ze graag.

En als je interessante voorbeelden/informatie hebt, hoe jullie de gidsactiviteiten in stad of streek weer opstarten … bezorg ze ons!

 

 

Johan Lowyck                                                                                                             Marc Reyniers

secretaris                                                                                                                            voorzitter

johan.lowyck@live.be                                                                                     marc1.reyniers@telenet.be

tel. 050 381 764                                                                                                               tel. 011 744 718

0472 253 753 of 0479 773 623                                                                                          0476 307 785

 

 

Bijlage aan ‘Tussendoor 5’ van 5 juni

 

Website van Toerisme Vlaanderen, een evolutie

 

Info op 4 juni, 10.30 uur

 • Wanneer mag ik als gids of reisleider mijn toeristische activiteiten hervatten?

Tot nu toe waren enkel gegidste bezoeken toegestaan binnen natuur- en culturele bezienswaardigheden, en voor personen die onder hetzelfde dak wonen. 

Sportieve en culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke worden beperkt toegelaten tot 20 personen in juni en 50 personen in juli, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.

In tussentijd ondersteunen we de gidsensector bij het uitwerken van een veiligheidsprotocol over het uitoefenen van gidsenactiviteiten. Bekijk de ontwerpversie op de protocollenpagina.

Protocoltekst is niet gewijzigd.

 

 

Deze pagina werd aangepast op 4 juni 2020 om 14.25 uur.

 

 

Protocoltekst is niet gewijzigd


Deze pagina werd aangepast op donderdag 4 juni 2020 om 18.45 uur.

 • Wanneer mag ik als gids of reisleider mijn toeristische activiteiten hervatten?

Gegidste bezoeken waren al een tijdje toegestaan binnen natuur- en culturele bezienswaardigheden. Tot nu toe was dit echter enkel voor personen die onder hetzelfde dak wonen en volgens de gepaste social distancing-maatregelen van de bezienswaardigheid. Alle andere gegidste bezoeken (bv. met stadsgidsen) waren niet toegestaan.

Vanaf 8 juni kunnen ook andere gidsactiviteiten weer van start gaan. De Nationale Veiligheidsraad besliste op 3 juni 2020 dat:

 • vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni (met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend).
 • georganiseerde culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke beperkt zijn tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd.
 • wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen is.

De sector van organisaties met gidsenwerking, vertegenwoordigd in de klankbordgroep ‘Kwaliteit in Gidsenwerking’ stelde een veiligheidsprotocol voor het uitoefenen van gidsactiviteiten op. Naast de richtlijnen tot het dragen van een mondmasker en het respecteren van de afstandsregels, nam de klankbordgroep hierin de aanbeveling op om de groepsgrootte te beperken tot 10 deelnemers (exclusief de gids). Deze richtlijn werd vooral gebaseerd op de te respecteren onderlinge veiligheidsafstand en het toch nog verstaanbaar zijn van de gids voor de hele groep.

Wanneer binnenkort het basisprotocol toerisme, met de essentiële elementen die ieder specifiek sectorprotocol zeker moet bevatten, bekend wordt, bestaat de kans dat er lichte wijzigingen aan dit protocol voor het uitoefenen van gidsactiviteiten zullen gebeuren. Intussen kunnen organisaties met gidsenwerking zich baseren op het reeds bestaande protocol (zie protocollenpagina).

Protocoltekst is niet gewijzigd

 

Deze pagina werd aangepast op vrijdag 5 juni 2020 om 12.45 uur.

 • Wanneer mag ik als gids of reisleider mijn toeristische activiteiten hervatten?

Gegidste bezoeken waren al een tijdje toegestaan binnen natuur- en culturele bezienswaardigheden. Tot nu toe was dit echter enkel voor personen die onder hetzelfde dak wonen en volgens de gepaste social distancing-maatregelen van de bezienswaardigheid. Alle andere gegidste bezoeken (bv. met stadsgidsen) waren niet toegestaan.

Vanaf 8 juni kunnen ook andere gidsactiviteiten weer van start gaan. De Nationale Veiligheidsraad besliste op 3 juni 2020 dat:

 • vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni (met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die pas vanaf 1 juli mogen worden heropend).
 • georganiseerde culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke beperkt zijn tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd.
 • wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen is.

De sector van organisaties met gidsenwerking, vertegenwoordigd in de klankbordgroep ‘Kwaliteit in Gidsenwerking’ stelde een veiligheidsprotocol voor het uitoefenen van gidsactiviteiten op. Naast de richtlijnen tot het dragen van een mondmasker en het respecteren van de afstandsregels, nam de klankbordgroep hierin de aanbeveling op om de groepsgrootte te beperken tot 10 deelnemers (exclusief de gids). Deze richtlijn werd vooral gebaseerd op de te respecteren onderlinge veiligheidsafstand en het toch nog verstaanbaar zijn van de gids voor de hele groep.

Wanneer binnenkort het basisprotocol toerisme, met de essentiële elementen die ieder specifiek sectorprotocol zeker moet bevatten, bekend wordt, bestaat de kans dat er lichte wijzigingen aan dit protocol voor het uitoefenen van gidsactiviteiten zullen gebeuren. Intussen kunnen organisaties met gidsenwerking zich baseren op het reeds bestaande protocol (zie protocollenpagina).

Protocoltekst is niet gewijzigd